Используя буквы к л а ш у а б можно составить 33 новых слова

Переставляя заданные 7 букв в правильном порядке (к л а ш у а б) получилось составить 33 новых слова-анаграммы.

Самые интересные варианты
баклуша, акула, кабул, шакал

Cлова cоставленные из не повторяющихся букв "к л а ш у а б"

7 букв


 • баклуша

5 букв


 • акула
 • алкаш
 • балка
 • башка
 • булка
 • кабул
 • кашуб
 • клуша
 • шакал
 • шкала
 • шубка

4 буквы


 • абак
 • алак
 • баул
 • бука
 • каша
 • клуб
 • луба
 • лука
 • шлак
 • шуба

3 буквы


 • аба
 • аул
 • бак
 • бал
 • бук
 • кал
 • куб
 • куш
 • лак
 • луб
 • лук

Слова из повторяющихся букв "к л а ш у а б"

 • букашка
 • кукушка
 • шабашка
 • бабашка
 • бабушка
 • каббала
 • кашубка
 • аукуба
 • шабала
 • балуба
 • клушка
 • кабала
 • каблук
 • абака
 • кабак
 • бубал
 • бабка
 • кашка
 • булла
 • клака
 • калла
 • кукла
 • кушак
 • кукша
 • кулак
 • шашка
 • шабаш
 • шалаш
 • кака
 • балл
Скрепка