Слова, заканчивающиеся слогом «ма»

Слог «МА» по начальному звуку относится к типу - прикрытый (начинается согласным), по конечному звуку - открытый (кончается гласным звуком), по начальному и конечному звуку - незамкнутый (не является одновременно прикрытым и закрытым).

Состоящие из 2 слогов:

 1. ведьма
 2. весьма
 3. грома
 4. дима
 5. дома
 6. зима
 7. кузьма
 8. мама
 9. письма
 10. пальма
 11. фирма
 12. ферма
 13. форма
 14. хурма
 15. ширма
 1. дыма
 2. фильма
 3. холма
 4. шторма
 5. шума
 6. дрёма
 7. дама
 8. нельма
 9. чума
 10. крыма
 11. мьянма
 12. сима
 13. займа
 14. лайма
 15. фома
 1. хрома
 2. берма
 3. сама
 4. корма
 5. норма
 6. рама
 7. тима
 8. драма
 9. тюрьма
 10. лама
 11. шарма
 12. тема
 13. дерьма
 14. крема
 15. кама
 1. пума
 2. сема
 3. рома
 4. тесьма
 5. клязьма
 6. лома
 7. вязьма
 8. кайма
 9. дума
 10. дюйма
 11. рима
 12. дюма
 13. схема
 14. кума
 15. срама

Состоящие из 3 слогов:

 1. реклама
 2. система
 3. эмблема
 4. диплома
 5. закрома
 6. изюма
 7. казарма
 8. максима
 9. мультфильма
 10. объема
 11. подъёма
 12. синдрома
 1. яхрома
 2. панама
 3. поэма
 4. фатима
 5. эдема
 6. ефима
 7. ерема
 8. терпима
 9. фонема
 10. горкома
 11. морфема
 12. хондрома
 1. ефрема
 2. рустама
 3. режима
 4. солома
 5. наума
 6. обойма
 7. плацдарма
 8. богема
 9. отжима
 10. реформа
 11. зажима
 12. пижама
 1. экзема
 2. знакома
 3. кострома
 4. бластема
 5. алима
 6. бахрома
 7. бахтарма
 8. колыма
 9. агама
 10. адама
 11. платформа
 12. разума
 1. приёма

Состоящие из 4 слогов:

 1. микросхема
 2. агронома
 3. астронома
 4. хризантема
 5. центросома
 6. эритема
 7. атерома
 8. циркорама
 9. астроблема
 1. идиома
 2. космодрома
 3. теорема
 4. ангиома
 5. апофема
 6. аллосома
 7. диадема
 8. кинофильма
 9. водоёма
 1. зависима
 2. серафима
 3. панорама
 4. фотоформа
 5. ощутима
 6. бластодерма
 7. мелодрама
 8. глаукома
 9. немыслима
 1. анафема
 2. эмфизема
 3. опоссума
 4. подсистема
 5. аксиома
 6. опиума
 7. аденома
 8. амальгама

Состоящие из 5 слогов:

 1. гиппопотама
 2. аэродрома
 3. аквариума
 4. райисполкома
 1. экосистема
 2. эпиталама
 3. охраняема
 4. металлолома
 1. анкилостома
 2. озаряема
 3. неповторима
 4. референдума
 1. необозрима
 2. необходима
 3. архифонема
 4. аэренхима

Состоящие из 6 слогов:

 1. энергосистема
 1. употребляема
 1. непреодолима
 1. неисчерпаема

Состоящие из 7 слогов:

 1. агроэкосистема
Скрепка